Castellbisbal medieval

 

Castellbisbal, Berenguer de  (Catalunya, s XII – Girona ?, 1254 ?)  Bisbe de Girona (1245-54) i confessor reial. Dominicà. Acompanyà Pere I de Catalunya-Aragó a la desfeta de Muret (1213). Al setge de Palma de Mallorca (1299) estimulà amb les seves paraules els combatents catalans. Fou protector del convent de Santa Caterina de Barcelona, l’edificació del qual subvencionà. Jaume I li féu tallar la llengua per sospita d’haver revelat secrets de la seva confessió.

 El Bisbe Berenguer de Castellbisbal,Màrtir o Perjur
 Extret de Notes històriques, Parròquia de Castellbisbal De Albert Ruiz i Elias

 Guillem de Castellbisbal,templer ,extret de Els ultims templers catalans de Sans Travé
 

Castellbisbal, Berenguer de  (Catalunya, s XIII)  Cavaller. Fou un dels qui acompanyaren Pere I el Catòlic a la desastrosa batalla de Muret (1213), que costà la vida del monarca.

 

Castellbisbal, Berenguer de  (Catalunya, s XIV)  Ambaixador de Jaume II de Catalunya-Aragó, el 1322 obtingué del soldà Malik-al-Näsir que fos encomanada als dominicans la custòdia del Sant Sepulcre. El 1324 assistí a l’assemblea reunida a Lleida per Jaume II per estudiar els seus drets a la successió del rei Sanç de Mallorca.

 

Castellbisbal, Bernat de  (Catalunya, s XII – s XIII)  Cavaller. Figurà al seguici i consell de Pere I el Catòlic.

 

Castellbisbal, Bernat de  (Catalunya, s XIII)  Cavaller. Cooperà amb Jaume I a les campanyes valencianes i a la conquesta de la ciutat de València, el 1238. El mateix any rebé, en premi, l’alqueria d’Alborxec.

Itinerari de Jaume I

Castellbisbal, Dalmau de  (Catalunya, s XII – s XIII)  Noble. Fou un dels més fidels a Jaume I durant la difícil minoritat del monarca.

 

Castellbisbal, Dalmau de  (Catalunya, s XIV – s XV)  Cavaller. Figurava com a “donzell” al Braç Militar del Principat. El 1413 fou un dels prohoms que convocà Ferran I per decidir en consulta la lluita armada contra la rebel·lió de Jaume d’Urgell.

 

Castellbisbal, Joan de  (Catalunya, s XIV – s XV)  Donzell. Actuà com Dalmau de Castellbisbal, el 1413, a les deliberacions que precediren l’acció armada de Ferran I contraJaume el Dissortat. Més tard serví Alfons IV el Magnànim a Itàlia. El 1426 era governador del castell de Porto Veneris.

 

Castellbisbal, Ramon Bremond de  (Catalunya, s XII)  Magnat. Destacà com a personatge influent a la darrera part del període comtal de Ramon Berenguer IV de Barcelona.

 

Castellbisbal, Ramon de  (Catalunya, s XIII)  Cavaller. Lluità amb Jaume I a la conquesta de Mallorca (1229), on sembla que actuà amb gran mèrit, ja que obtingué un dels lots més importants del Repartiment: 41 jovades de terra de conreu al terme de Petra, 8 al d’Inca, i encara un molí prop de Palma, al rierol d’Esporles.

Mes informació

[gview file=”http://www.veureiviure.cat/wp-content/uploads/2017/05/p01.pdf”]

Interessant llibre sobre Castellbisbal,està disponible a la biblioteca