Sant Domènec de Girona.Convent dominicà fundat el 1253 pel bisbe Berenguer de Castellbisbal.

B103425

Es troba a la part de llevant de la ciutat prop de l’antiga universitat i la muralla. El conjunt monumental és format per l’església, el claustre i el convent, aquest convertit en caserna des del 1827. L’església, restaurada recentment, s’inicià el 1254 i es consagrà el seu altar major el 1339. És un edifici gòtic, dedicat a l’Anunciació de Maria, d’una nau amb sis trams de voltes ogivals. Es puja al convent per una gran escala moderna; entre aquest i l’església hi ha el claustre, de dos pisos, amb arcs gòtics trilobulats al pis inferior i arcs rebaixats de mig punt al superior. L’església té capelles laterals afegides als s. XVII i XVIII, en especial la de fra Dalmau Moner, frare d’aquest convent. En aquest convent residí també Nicolau Eimeric, el famós inquisidor, i ací es guardaven les seves obres manuscrites. Tingué en temps normals una comunitat de 20 a 30 frares, entre ells els lectors i els catedràtics de filosofia i teologia del veí estudi general. Sofrí molt el convent en el setge del 1809 i fou exclaustrat el 1822 i definitivament el 1835, que tenia 12 comunitaris.

Deixa un comentari