El Noticiero Farmaceutico – Març 1934

El Noticiero Farmaceutico, interessant i curiosa publicitat de medicaments, de primers de segle XX

Material cedit per J.E.