UNA PRIMERA APROXIMACIÓ A LA TOPONÍMIA DE CASTELLBISBAL

Aquest és un mapa completament inèdit fruit d’una investigació exhaustiva de llibres, cadastres antics, llargues tardes parlants amb els últims avis del poble i demés gent coneixedora dels noms del poble.

Els noms dels llocs (topònims) que hi apareixen són els noms reals amb els que els nostres avanpassats van utilitzar durant segles per comunicar-se entre ells i moure’s pel territori. Alguns d’aquests noms s’han mantingut fins a l’actualitat, d’altres havien quedat pràcticament en l’òblit.

És el “Nostre” mapa que hem anat creant entre tots els que hi hem viscut, on jo tant sols m’he ocupat de plastmar-hi tots aquests noms. I us puc assegurar que és el mapa més oficial i real que existeix, molt més inclús que els que puguin fer a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC), o el Instituto Gegràfico Nacional (IGN).

A nivell general explicatiu, els TOPÒNIMS o els noms propis dels llocs sorgeixen per la necessitat d’identificar els diferents elements d’un territori, ja siguin de “caràcter puntual” com pot ser una font o una masia, de “caràcter lineal” com les vies de comunicació o un torrent, o “superficial” com una camp de conreu o un bosc.

A partir d’aquesta premissa, EL MAPA QUE ES PRESENTA a continuació pretén, en primer lloc, inventariar el màxim nombre de topònims del MUNICIPI DE CASTELLBISBAL i en segon terme, i com a conseqüència, fer-ne una tria per elaborar un mapa on es mostri la realitat territorial del moment.

La importància de plasmar correctament la realitat ve donada per la pròpia naturalesa canviant que presenta el territori degut a l’acció de l’home i sobretot per l’ús més o menys intensiu que en fa d’aquest. En aquest sentit, el canvi més important que ha patit CASTELLBISBAL en la seva història marcant un abans i un després en la fesomia del poble, va ser sens dubte l’arribada de la industrialització a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX.

Com deia, l’ús i la riquesa dels topònims d’un lloc ve directament relacionat amb l’activitat més o menys intensa que en fa l’home sobre el lloc on habita, per això la transició de ser un poble PAGÈS a un altre d’INDUSTRIAL ha provocat la pèrdua progressiva i finalment l’oblit de molts dels noms de lloc que durant dècades, inclús segles s’havien utilitzat i transmès de generació en generació.

Tots aquests noms formen part del patrimoni històric i cultural del poble, d’aquí la importància de la seva recuperació per mantenir viva la nostra identitat.

Albert Escayol

Clica per veure el MAPA.

Augmentar el PDF a +175% per veure els detalls

Tan sols et podem agrair el magnífic treball.

Gràcies, Albert!

Fotos https://patrimonicultural.diba.cat/

Deixa un comentari