Homenatge a El Papissot


Viquipèdia Papissot és algú que pronuncia el so “S” i el so “Z” amb la llengua introduïda entre les dents superiors i inferiors, semblantment a com ho fan certs parlants espanyols de certes zones d’Andalusia (ceceo). El so que s’obté és una consonant fricativa dental sorda, que es representa a l’AFI amb el signe [θ]. Sol passar que, popularment, en parlar d’algú que pateix aquest defecte, hom pronuncïi deliberadament papi[θ]ot.

El fet de parlar papissot s’anomena papissotejar.

lletra /

L’ adroguer de prop de casa es un noi molt papissot
i el beneit fet una brasa diu que vol ser el meu xicot.
Tot el barri se’l passeja i se’n riuen xics i grans
perquè és molt lo que sesseja tirant sempre capellans.
I així, pobre, ja em diu quan li compro jo el lleixiu:

Ai Zizeta que m’enzizes, zi zabéziz que eletrizez
amb el teuz ulletz dolzízimz d’un mirar tan azazí.
Zí, zí, zí…
Ben zegur que no em fariez patir méz i em donariez
el teu zí zenz més ezpera zí zenyora, zí, el teu zí
Zí, zí, zí!

Per més que ell em va al darrera sens cansar-se de fer l’ós
jo no el vull de cap manera perquè es massa empalagós
que els meus llavis son guaiaba m’assegura l’adroguer
i allargant els seus s’esbrava dient-me que és molt llaminer
i l’engego a prendre vent però ell s’expressa amb foc ardent

Ai Zizeta que m’enzizes, zi zabéziz que eletrizez
amb el teuz ulletz dolzízimz d’un mirar tan azazí.
Zí, zí, zí…
Ben zegur que no em fariez patir méz i em donariez
el teu zí zenz més ezpera zí zenyora zí el teu zí
Zí, zí, zí!

Deixa un comentari