Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat

 

Interessant llibre de Montserrat Pagès i Paretas

Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat

L’Abadia de Montserrat, 1992

Aquestes pàgines parla’n de Castellbisbal