Diploma per al Sindicat de Rabassaires a Sant Boi – 17/07/1932