La Montserrat Plaia Rabella, i 140 anys del “Sindicat.”

Motivats pel tancament de la botiga de la Cooperativa, creiem que és un bon moment per fer repàs de les diferents associacions de pagesos en les diverses èpoques i amb els noms corresponents segons el moment, des d’abans del 1880 fins avui.
Consultant a diferents llocs, hem tingut l’agradable sorpresa de què la Montserrat Plaia i Rabella tenia un treball complet, li vam demanar i així poder gaudir de la seva feina, i per això li donem les gràcies perquè ens ho ha posat molt fàcil a l’hora de publicar-lo.
Només queda altre cop felicitar-la i donar-li les gràcies.
Enhorabona, Montserrat!

Parts del llibre que podem ressaltar

PDF complet amb la Tesina

Fotos del sindicat

Articles relacionats amb pagès

Gràcies a.
Margarita Zapater Bas
Maria Quiles Roure