Treball inèdit sobre Castellbisbal, a càrrec d’Albert Escayol Fernández.

Albert Escayol Fernández ens fa una exposició sobre Castellbisbal, de la toponímia i noms propis del terme. És autor de diversos treballs sobre la naturalesa, Guia de les orquídies de Castellbisbal, Guia de camp dels amfibis i rèptils de Castellbisbal, Estructuració de la cartografia del Consell Comarcal del Vallès Occidental i disseny funcional d’un servidor de mapes. Ha format part de l’equip redactor del pla territorial metropolita de Barcelona Volum I.

Aproximació a la toponímia de Castellbisbal                   Proposta, punts d’aigua 

 

enllaços  Guia de camp dels amfibis i rèptils de Castellbisbal

            Guia de les orquídies de Castellbisbal