Vida Parroquial a Castellbisbal 1943-1944

Primeres Comunions a un Castellbisbal de postguerra, van ser celebrades per mossèn Joan Cot

 

Material cedit per Joan  Escayol