Les noves Campanes

doc7

El 20 d’agost de 1942 es consagraren les noves campanes

Foto del arxiu Parroquial