Cementiri de Castellbisbal, documents

Amb motiu de la proximitat del dia dels difunts, és un bon moment per publicar, el document de Declaració Autentica dels anys trenta, com la factura d’una caixa de morts. Afegim unes fotos del cementiri de Castellbisbal actual, ja que no es troba informació gràfica actual a la xarxa. Com sempre seran ben rebudes noves aportacions.

Declaració Autenticafactura d’una caixa de morts

Entorn del Cementiri de l’any 1945-46 i actualment.

Fotos posteriors al 1970, podem destacar que a l’esquerra de la porta principal ja no i a la porta petita per entrar el cementiri dels no batejats.

Rebuts de la compra de ninxos, gener 1937, més cars que el 1936

Rebut d’Ajuntament  d’un ninxo  i enterrament de l’any 1936, destaquem qui cobra és el  recordat Lluc Margarit

Relació dels drets dels ninxos i venda, de l’agost 1936

Presentació de pressupost de l’any 1927 per fer els enterraments  a Castellbisbal amb els diferents preus.

Fotos del cementiri de Castellbisbal, any 2020

Construcció del Cementiri de
Castellbisbal.

Gràcies per als documents a J.E. i l’Arxiu municipal de Castellbisbal.

Deixa un comentari