El Crist” Diu” passeu a la Casa, D’acollida, Aixopluc i Refugi


Descobrim Xavier Martos.

Tenim dues obres que no per molt vistes deixen de tenir una gran categoria, fetes per Xavier Martos escultor amb caràcter i creació, de gran abast, sense oblidar la seva sensibilitat per la poesia.
Per una part.
Déu abraçant i convidant a entrar, del portal de la parròquia de St. Vicenç.
Per l’altre.
El baptisteri és la interpretació del Baptisme amb la “immersió” i es realitza per a simbolitzar l’entrada de la persona a l’Església, amb l’aigua que el renta del pecat.


Destaquem la sensibilitat amb la poesia.


Reduïda biografia de Xavier Martos
Diferents treballs i moments de  Xavier Martos

Donem les gràcies a Xavier Martos .