Lliberat Aixalà Marti – Mosso d’Esquadra i Guardia Rural

Agraïm a Nuria Aixalà i l’ajuntament les fotos i informació

Us agrairem ens envieu records o anècdotes

BISBAT DE LLEIDA

LIBRO 10 CASTELLDANS

AÑO 1896

76) Liberato Juan Aixalá y Martí: En Castelldans, del Obispado y Provincia de Lerida, á treinta y uno de Agosto del año mil ochocientos noventa y ocho á la una de la tarde nació un niño, hijo legitimo de Liberato Aixalá y Aixala y de Dolores Martí y Ribelles de Juneda y de esta respectivamente. Son sus abuelos paternos josé y Concepción de Juneda; y los maternos Juan de Juneda y Maria de esta. Al dia siguiente fue solemnemente bautizado por mi el abajo firmado Cura Regente, poniendole los nombres de Liberato Juan y siendo sus padrinos el abuelo materno y la abuela paterna á quienes advertí el parantesco espiritiual y demas obligaciones que contrajeron. Y para que conste lo firmo. Miguel Fontana Regente. Se caso con Mercedes Farran Queralt en Castelldans el dia 25/08/1923.

Va nàixer a Castelldans 1 de agost 1898

Va ser Mosso a Montornès,L`Hospitalet,Castellbisbal amb el  Campalans (1931),Montmaneu i Barcelona

El 1940 feia de manobre amb el Massana

El 1942 entra de guàrdia rural a Castellbisbal

Es jubila el 1969

Mori el 1971

 

Grup del Servei Històric del Cos de Mossos d’Esquadra
Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació

– Liberat Aixalà Martí

– Nat: 01/09/1898

– Ingressa al Cos: 01/08/1926

– L’any 1935 està destinat a la població de Castellbisbal

– L’any 1938 ha ascendit de mosso ras (mosso de segona) a mosso de primera (caporal) i en aquells moments es troba integrat a l’escorta presidencial.

 

 

 

 Escrit fet amb VoiceNote II – Speech to text

El Aixala, tal coneixíem tots els veïns de Castellbisbal, alt i ferm, va ser un home emblemàtic, per la seva bona feina als camps de pagesos davant dels robatoris que érem víctimes, ja que només la sola presència de ja era dissuasiu per als malfactors i gent que anava a robar els camps. S’expliquen d’ell molts casos per la seva valentia, una en concret tot el dia estava veient vària gent per les bancades a munt , va arribar al vespre i encara hi eren, i ell sol va saber fer marxar cap a casa seva aquesta gent , molts venien del baix Llobregat (eren temps de poc menjar), eren més de 20 i van marxar sense agafar res. Seria interessant poder anar recollint altres fets

 

Els Mossos d’Esquadra antecedents històrics

Els Mossos d’Esquadra van ser un dels primers cossos armats d’Europa amb característiques de cos policial.
Al principi del segle XVIII apareixen les primeres esquadres de paisans organitzats per mantenir l’ordre, vigilar els camins i garantir la seguretat dels pobles quan l’exèrcit regular, que aleshores s’encarregava de la vigilància, era mobilitzat.
El primer document de la fundació dels Mossos d’Esquadra és una reial ordre del capità general de Catalunya.
Entre el 1837 i el 1868 les esquadres passen per una època en què trobem, d’una banda, l’existència de nous cossos de policia i el poc interès dels ajuntaments, que les pagaven, perquè continuessin i, de l’altra, el desig de la Capitania General de potenciar-les.
Dissoltes entre el 1868 i el 1874, la reinstauració posterior limita les esquadres a les competències pròpies de la Diputació de Barcelona.
Amb tot, encara es continua mantenint el debat sempitern sobre la seva continuïtat i dissolució.
Fins al final de la Guerra Civil, el cos de Mossos d’Esquadra es manté fidel a la Generalitat republicana. El cos s’aboleix el 1939.
L’any 1950, en plena dictadura franquista, la Diputació de Barcelona torna a crear un cos de Mossos d’Esquadra, tot i que amb un caràcter reduït, ja que les seves tasques es limiten a la vigilància del que actualment és el Palau de la Generalitat i altres dependències de la Diputació de Barcelona.

Deixa un comentari