“lo Sényer”

 

Screenshot 2015-07-26 19.39.38

Contingut:

F. s. n. [Fragments de poemes en castellà (hi ha materials del romancer)]. “Jacobus Rodríguez de Vélez, potro russio, dame la adarga de Fez y la gerescrina [?] fuerte. Moro de mi alma, dize: si como dizes me amaras, fáciles inconvenientes fácilmente attropallaras. Mas, ¡ay!, que el tiempo descrube [sic] mi firmesa y tu mudança, la efficatia de mis obras lo falso de tus palabras. ¡Malhaya yo, que por ti traygo rebuelta a Granada! Mis parientes me persiguen, murmúranme los stranyos. Aquell hombre, hijo, que ves malropado y pide en las puertas pan para su hambre, mil vezes, mi hijo, passeó esta calle, cavallo ginete y spuela dorada”.

Observacions:

Els fragments es troben al marge de la declaració d’un testimoni dins el text del procés que el procurador de l’Hospital de la Santa Creu emprèn contra Joan Marc, pagès de Castellbisbal, sobre reclamació de 20 ll. que Marc devia a Arnau de Barot, àlies “lo Sényer”, mort intestat i sense fills a l’Hospital -que, per tant, n’és hereu. Procés en llatí i català, instruït pel jutge conservador i comissari apostòlic Miquel Joan Boldó, nomenat en virtut d’un privilegi de Gregori XIII de 1580 a favor de l’Hospital i els seus oficials. Miquel Vives, notari públic de Barcelona i escrivà de l’Hospital i de la conservadoria, hi actua com a escrivà. Els fragments poètics són d’una mà coetània.

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu

 

Deixa un comentari