“Castellbisbal! Té escut i bandera?”

L’escut del nostre municipi és un símbol heràldic que, en paraules senzilles, visualment representa el nom del lloc. Aquest nom es remunta al segle XI (Castrum benevivere quem vocam episcopalem), indicant que el castell era propietat del bisbe de Barcelona. Basant-se en aquest nom, es creà un escut que incorporava els dos elements principals d’aquesta denominació. Tot i que no es coneix la data exacta de creació de l’escut, hi ha documents dels primers anys del segle XIX on es poden veure els elements actuals de l’escut.

Les referències més antigues, dades entre 1745 i 1758, descriuen només les armes de l’escut sense especificar el color de fons, que hauria de ser blau al lloc de morat. És interessant destacar que alguns experts en heràldica consideren que les armes dels Castellbisbal consisteixen en un camp blau amb un castell obert d’argent, tot i que històricament es convertirà en un castell en una torre, que ara utilitzem com a element heràldic. A aquest escut s’hi afegeixen a l’esquerra un bàcul i a la dreta una mitra d’or, creant així un escut parlant. L’ús del color morat deriva actualment d’una tradició històrica. El 1968, es descriu com a “escut de plata, un castell vermell clar amb matís morats…”, i per això el fons és morat, tot i que heràldicament hauria de ser blau.

Pel que fa a la referència d’una aprovació l’any 1995, això no és correcte. L’escut del nostre municipi no ha estat oficialment aprovat. Aproximadament a la dècada dels setanta, va adoptar un escut amb la corona reial, però aquest escut és incorrecte, ja que tindria una corona mural de 5 torres per representar una vila, no la corona reial que només pot ser utilitzada per Barcelona. , la capital del regne. Cap als anys vuitanta es va iniciar un procés per corregir aquest error, però no va prosperar, i per tant l’escut amb la corona reial es va mantenir com a oficial.

Per aconseguir una legalització adequada de l’escut, cal un informe que justifiqui la conservació dels elements de l’escut amb la corona mural de vila, com ho fan tots els altres municipis. Aquesta justificació pot basar-se en raons històriques, com és el cas del nostre municipi. A més de l’escut, també pot fer servir un símbol o logotip que segueix una versió simplificada d’aquest, adaptat a un enfocament més modern.

Finalment, cal tenir en compte que la bandera també ha de ser oficialitzada, i en aquest cas, la bandera actual no és correcta ni ha estat aprovada. Ni l’escut ni la bandera del nostre municipi poden incloure les quatre barres, ja que aquest element només pot ser utilitzat pels municipis que històricament tenien el títol de “municipi reial.” La bandera actual representa els elements de l’escut sense cap corona ni els elements addicionals, fent servir els colors de l’escut com a base.

Corones que defineixen ,La corona mural de diputació, província o vegueria/La corona de ciutat/La corona de vila (Castellbisbal )/La corona de poble

La corona mural de diputació, província o vegueria es refereix a un distintiu heràldic que inclou una representació de les muralles d’una ciutat sense ports, amb un total de setze torres amb merlets. D’aquestes torres, se’n veuen clarament nou, les quals estan unides per una paret sense merlets fins a la meitat de la seva alçada. A l’heràldica civil catalana, aquesta imatge s’utilitza per indicar que l’escut pertany a una entitat com una diputació, província o vegueria.
La corona de ciutat és un distintiu heràldic que representa una muralla completa amb deu ports, dels quals en poden veure cinc. Aquesta muralla està realçada per vuit torres, encara que només se’n poden veure cinc, les quals estan unides fins a la meitat de la seva alçada per una paret sense merlets. A més, a la part superior de la muralla, hi ha una garita d’argent al centre. A l’heràldica civil catalana, aquesta imatge s’utilitza per indicar que l’escut pertany a una ciutat amb el títol de ciutat o aquella que té una població superior a 20.000 habitants.

 

La corona de vila és un distintiu heràldic que representa una muralla completa amb vuit ports, encara que només se’n puguin veure quatre. Aquesta muralla està realçada per vuit torres, tot i que només poden veure cinc d’elles, les quals estan unides per una paret sense merlets i no tenen garites. A l’heràldica civil catalana, aquesta imatge s’utilitza per indicar que l’escut pertany a un municipi amb el títol de vila o aquell que té una població que varia entre 5.000 i 20.000 habitants.
La corona de poble és un distintiu heràldic que representa una muralla amb quatre ports, encara que només se’n puguin veure tres. Aquesta muralla està ressaltada per quatre torres, tot i que només en poden veure tres. A l’heràldica civil catalana, aquest símbol s’utilitza pels pobles, és a dir, els municipis amb una població de menys de 5.000 habitants o aquells que no tenen el títol de vila o ciutat.

DECRETO 384/1976,de 6 de febrero, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Catellbisbal, de la provincia de Barcelona, para adoptar su escudo heráldico municipal

Cliqueu sobre el document per eixamplar.

Diferents escuts i logos 

Informació de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Hem recopilat dades de diverses fonts a internet i ens hem forçat a verificar la precisió de la informació.

Agrairíem qualsevol correcció o declaració que puguin oferir

En col·laboració amb ChatGPT.